Reference

Seznam referenčních zakázek

Vybrané provedené zakázky za téměř 20ti letou historii firmy. Všechny uvedené zakázky jsme realizovali jako generální dodavatel.

Bytový dům Na Sekyře
Stavba bytového domu v centru Rakovníka. 15 bytových jednotek o velikosti od 44 m2 do 150m2 v pětipodlažním domě podle Projekční kanceláře A1 spol. s r.o. z Českých Budějovic. Jednotlivá patra jsou přístupná prostorným výtahem přímo z parkoviště.

Kvalitní interiérové komponenty, velkoformátová hliníková okna, celoplošné podlahové vytápění, skleněné zábradlí, nejmodernější technologie, balkony a terasy s možností dřevěných roštů ve vybraných bytech. Kompaktní uspořádání obytného prostoru je maximálně funkční a účelné, nechybí dostatek úložných prostor, parkovací místa, sklepní prostory a společná kočárkárna.

Památky a chráněné objekty

Zámek Dobříš oprava fasád a vestavba hotelu****
Komplexní oprava všech fasád zámku, výměna oken, rekonstrukce pravého křídla zámku – výstavba Hotelu**** s kompletním vybavením a dodávkou veškerého zařízení : elektro, TZB koupelen a rozvodů, UT s úpravou kotelny a zdroje teplé vody, VZT, podlah, truhlářských prvků, interierového vybavení, závěsy, látkové tapety, akustických podhledů SONIT apod.

Termín realizace projektu 05/04 – 06/11

Obec Děkov : oprava Fary a staré stodoly 2010 - 2012
V roce 2010 jsme pro obec opravili z větší části farní objekt a za další dva roky jsme opravili kompletní krov střechu stodoly (místo setkávání občanů) Oba projekty byli financovány ze středočeského kraje a úspěšně předány

Sídla společností, průmyslové objekty

Stavební společnost se zaměřuje nejen na bytové objekty, a občanskou vybavenost, ale je schopna realizovat i soukromý sektor a za plného provozu realizovat rozličné zakázky stavebního charakteru, např. i komunikace a několik parkovišt pro OA i nákladní dopravu cca 20.000m2 asf ploch, několik kanalizačních stok např. Rakovník Lubná cca 5km. Opravy hájoven pro lesy ČR, rekonstrukci policejních stanic, Rakovník, Roztoky, a dalších prací v objemu několika milionů korun ročně i pro podniky nadnárodních koncernů jako je např. : VALEO, Rakovník, EBERSPAECHER CZ Rakovník, Rakona a.s. Rakovník.
Pekass a.s. Praha
Pro tyto vážené klienty byla provedena mnohá rekonstrukce, či výstavba nových hal nebo vestaveb spojených s technologickými prvky.

Stavba sídla společnosti Rakotrans Rakovník, s.r.o.
Kompletní provedení sídla firmy s výstavbou kancelářské 2 podlažní budovy se zateplením, novou kotelnou, provedení parkoviště pro 50 kamionů a 30 os. aut včetně odvodnění plochy přes ORL, zbudování veškerých přípojek a provedení kancelářské budovy, s oplocením areálu a provedením VO pro RAKOTRANS Rakovník. Kde byla za rok postavena dále mycí stanice a benkalor stanice. Harmonogram prováděných prací byl v souladu s SOD.

Termín realizace: 1 rok – 2004 – 2005
Místo realizace: Rakovník

Skladová hala Rakontras logistika s.r.o.
Moderní průmyslová skladová hala 6000 m2 vč. komunikace cca 5000 m2 přípojek inž. Sítí a vestavby (stavba na zelené louce od nákupu pozemků, zajištění EIA, UR, SP, kolaudace, vlastní realizace díla). Technické zázemí a kanceláře je zatepleno polystyrenem tl. 5cm jsou osazena nová plastová okna, sendvičové panely a zateplený střešní plášt.

Termín stavby 08/2006 – 04/2007
Místo realizace Lubná u Rakovníka

Stavba sídla firmy PEKASS, a.s. r.2008
Investor : PEKASS,a.s. Praha 10

Kompletní stavba vč. zajištění PD a kolaudace.
Termín září 2007 a dokončena v červenci 2008
Místo realizace: Senomaty
Cena za kompletní dodávku není veřejná více než xxx .mil Kč bez DPH

Obsahovala demolici původních objektů.a částečnou rekonstrukci jedné z budov. Kompletní dodávku kancelářské budovy, dodávky výplně otvorů ( plastová okna ), zateplení fasády, stavbu jako celek vč střešní krytiny, veškerých PSV, inž. Sítí provedení nového nádvoří a parkovišť pro těžké stroje a vyřešení odvodu deštových vod. Zde byla též řešena kompletní nová kotelna s řešením na tuhá paliva.

PEKASS, a.s. - Roudnice nad Labem, r. 2013
Stavba nové haly a kanceláří „ na zelené louce „ u Roudnice nad Labem.

Investor : PEKASS,a.s. Praha 10

Kompletní stavba vč. kolaudace.
Termín : červen 2013 a dokončena v prosinci 2014
Místo realizace : Roudnice n/ Labem
Cena za kompletní dodávku cca xxxx mil. Kč
Kompletní provedení stavby od geodetických prací na novém pozemku, veškeré inž. sítě, Založení stavby, vybavení až po zařízení kolaudace.
Hala o rozměru cca 45 * 15m a výšce cca 8m.
Kancelářské prostory ve dvou patrech cca 280m2 a dílna pro opravu zemědělských strojů o ploše cca 450m2. dodávka se týkala i komunikací, oplocení.

Soubor bytových domů v Rakovníku – sídliště v Zahradách
Popis prací : bytové domy A,B,C,D včetně kompletního zázemí , travnatých ploch, komunikací, inž.sítí, VO, ( stavba na zelené louce ) celkem postaveno 97 nových bytů !

Termín stavby : 2008 - 2014

Stavba bytového domu „A„ 24 bytů Rakovník 2008 - 2009
Dokončili jsme stavbu první části bytového komplexu 3 obytných budov v celkovém počtu 70 bytových jednotek a garáží. Včetně infrastruktury., komunikací a parkovišť odvodů dešťových vod apod. , Jde o zateplený objekt s montáží nových oken plastových, Kompletní dodávkou TZB , Ustřední vytápění s vlastní kotelnou, VZT, elektro, topení, plynu, zdravotechniky, slaboproudých rozvodů, truhlářských prvků, střešní plášť – zateplený atd… )

Náklady objektu se pohybují kolem xxx mil. Kč

1 bytový dům :
Termín 03/ 08 – 06 / 09
Místo realizace Rakovník
Investor : PD development, a.s.

Stavba bytového domu „B„ 24 bytů Rakovník 2010 - 2011
Stavba druhé části bytového komplexu 4 obytných budov v celkovém počtu 96 bytových jednotek a garáží. Včetně infrastruktury. Jde o kompletní bytovou výstavbu včetně klientských změn tzv Na klíč

2 bytový dům :
Termín 03/ 10 – 05 / 11
Místo realizace Rakovník
Investor : PD development, a.s.

Stavba bytového domu „C„ 24 bytů Rakovník 2011 - 2012
Dokončili jsme stavbu třetího domu části bytového komplexu 4 obytných budov v celkovém počtu 96 bytových jednotek a garáží. Včetně infrastruktury. Jde o kompletní bytovou výstavbu včetně klientských změn tzv. Na klíč

Náklady tohoto objektu se pohybují kolem xxx mil. Kč
Objekt byl po zkušenostech z předchozích dvou staveb zlevněn ale kvalita použitých prací, technologií a materiálu se zvýšila !

3 bytový dům :
Termín 01/11 – 04/12 (2.5. 12 kolaudace)
Místo realizace Rakovník
Investor : PD development, a.s.

Stavba bytového domu „D„ 25 bytů Rakovník 2013 - 2014
Dokončili jsme stavbu čtvrtého domu části bytového komplexu 4 obytných budov v celkovém počtu 97 bytových jednotek a garáží. Včetně infrastruktury a sadových úprav. Jde o kompletní bytovou výstavbu včetně klientských změn tzv. Na klíč.

Náklady tohoto objektu se pohybují kolem xxx mil. Kč
Objekt byl po zkušenostech z předchozích dvou staveb zlevněn ale kvalita použitých prací, technologií a materiálu se zvýšila!

4 bytový dům :
Termín 04/ 13 – 06 / 14
Místo realizace Rakovník
Investor : PD development, a.s.

Tělocvičny, Základní školy a Mateřské školky

ZŠ Lubná – Rekonstrukce základní školy a tělocvičny
Kompletní zateplení fasády a střechy, Provedení změny střešní konstrukce nástavby a provedení sedlové střechy, Rozšíření vstupů do školy, Výměna oken v celé škole a Provedení výměny prosklené stěny v tělocvičně a rekonstr. Podlahy a soc. zázemí . Do tělocvičny byly dodány sportovní prvky a renovace tělocvičné plochy

Termín realizace 2003 – 2004
Místo realizace: Lubná u Rakovníka

ZŠ Křivoklát – Rekonstrukce a nové sportovní hřiště
Komplexní rekonstrukce ZŠ Křivoklát včetně jídelny a kuchyně (s technologií), provedení hřiště u školy a následné opravy spojené s povodní v roce 2002.
ZŠ v Křivoklátě termín dokončení zkrácen a termíny předání jednotlivých podlaží a objektů byly dodrženy podle předem stanoveného termínu.
Dokončení opravy ZŠ Křivoklát po povodni, následné zbudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem a zabezpečení proti povodňové vlně, včetně zbudování valu. Dokončení opravy tělocvičny včetně nové podlahy v tělocvičně. Po opravě školy po povodni bylo vybudování nového hřiště, které financoval Červený kříž Praha. Realizace 2004. v objemu cca 10.mil Kč

Termín realizace: 2001 – 2004 – dostavba hřiště
Místo realizace: Křivoklát

SOUL Píska – stavba nové tělocvičny 2010/2011
Kompletní dodávka stavebních prací nové tělocvičny 30x18 m x 7m výška pod věnec stavba v rozsahu 15 mil. Kč, Kotelna byla řešena kompletní rekonstrukcí a novým komínem v jiné budově, zde došlo k vedení tepla na venkovním nadzemním izolovaným potrubím do objektu tělocvičny. Stavba byla včetně vybavení sportovním náčiním a sportovní tělocvičné plochy , akustického podhledu EKOPHON v celé tělocvičně. U tělocvičny jsou šatny a sociální zařízení pro žáky včetně sprch.

Zahájení v červenci 2010 dokončení včetně změny PD a rozsahu díla V červenci 2011.
Místo realizace – SOUL Písky

MŠ v Novém Strašecí pro Městký úřad v Novém Strašecí
MŠ Rákosníček a MŠ Lesík – u obou zakázek bylo provedeno zateplení objektů s výměnou oken a dveří, zateplení střešního pláště a provedení nových krytin. Na obou zakázkách probíhala práce s nebezpečným materiálem – Azbest.

Termín realizace říjen – květen 2013 / 2014
Viz reference vedoucí odboru investic města N.Strašecí.

Město Nové Strašecí : Snížení energ. Náročnosti objektu Haly BIOS v N.S.
Kompletní zateplení objektu dle ETICS, výměna oken, obvodového pláště a střešní konstrukce . Zde byl původní plášť budovy a střešní konstrukce proveden z AZBESTU. Tento byl likvidován dle hygienických předpisů a následně uložen autorizovanou firmou na skládku určenou k likvidaci nebezpečných materiálů. Celá stavba probíhala dle harmonogramu a nedošlo k žádným problémům. Střešní i obvodový plášť byl kompletně odstraněn a po celou dobu stavby bylo úspěšně prováděno opatření proti zatečení do objektu. Podlaha tělocvičny byla nedotčena a po celou stavbu ochráněna proti poškození. Rekonstrukce probíhala za provozu objektu !!
Smluvní cena díla nebyla překročena!

Termín provedení : červenec – říjen 2015 – termín SOD nebyl překročen Drobné vícepráce byly řešeny z rozpočtové rezervy , která nebyla přečerpána! Reference: město Nové Strašecí

MŠ Průběžná Rakovník
Snížení energ náročnosti objektů MŠ
Jde o kompletní zateplení pláště 3 budov , výměnu střešní krytiny včetně zateplení ETICS, výměnu všech výplní otvorů, změny vytápění a rozvodů.
Termín prací říjen 2013 / květen 2014
Místo stavby – Rakovník Průběžná ul.
Reference –místostarosta města Rakovník.

Zateplení a výměna oken a výměna otopné soustavy v KD v obci Ruda – ve stavbě je provozována MŠ
Snížení energetické náročnosti objektů kulturního domu ( sál, restaurace, školka ) Jde o kompletní zateplení pláště ETICS, budovy včetně sklepů a střešního resp. půdního prostoru výměnu všech výplní otvorů, změny vytápění a rozvodů a otopných těles.
Vytápění je nyní zajištěno kombinací tepelných čerpadel a elektřiny.
Práce proběhly v termínu a požadované kvalitě bez překročení smluvní částky ceny.

Termín prací únor 2015 / červen 2015
Místo stavby – Ruda Kulturní dům
Reference – paní starostka obce